Công ty Jiahao đã yêu cầu nghiêm ngặt về thiết kế, sản xuất, thử nghiệm một cách có phương pháp đối với tất cả các quy trình sản xuất sản phẩm và đặt tất cả các quy trình trong hệ thống kiểm soát chất lượng.Công ty Jiahao đang nỗ lực trở thành doanh nghiệp quốc tế trong ngành công nghiệp ép đùn.

DÒNG NGOÀI TẤM CỐT LÕI PVC RIGID

  • PVC RIGID CORE SHEET EXTRUSION LINE

    DÒNG NGOÀI TẤM CỐT LÕI PVC RIGID

    Model JHZ80 / 156 / JHZ92 / 188 / JHZ 110/220 CÔNG SUẤT 300kg / giờ đến 1500kg / giờ Theo trạng thái hình thành của vật liệu hệ số Theo trạng thái hình thành của vật liệu hệ số, quá trình đùn của hồ sơ nhựa có thể được chia thành hệ số ép trước và đăng hệ số.Hệ số sơ bộ đề cập đến sự hình thành hợp chất của hai vật liệu trong quá trình hình thành không hoàn chỉnh;Sau khi ép đùn có nghĩa là một vật liệu được tạo thành hoàn chỉnh và sau đó được kết hợp với một vật liệu khác ...